انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه مراغه به عنوان محقق سرآمد کشور در سال 1400

شنبه / 08 خرداد 1400

دکتر قدرت محمودی، عضو هیات علمی گروه شیمی دانشکده علوم پایه برای چهارمین سال متوالی بعنوان محقق سرآمد کشوری انتخاب شد.

8 عضو هیات علمی دانشگاه مراغه در جمع محققان برتر دنیا

چهارشنبه / 29 بهمن 1399

بر اساس پژوهشی که توسط محققین دانشگاه استنفورد بر روی داده های اسکوپوس انجام شد فهرست 100 هزار دانشمند پر استناد در تمامی رشته ها و نیز 2% برتر حوزه های علمی شناسایی و معرفی شدند.

بایگانی خبرها