تهیه نانوکاتالیست گرافنی مغناطیسی جهت تولید ترکیبات شیمیایی

دوشنبه / 09 اسفند 1395

محققان دانشگاه مراغه با سنتز نانوکاتالیست چندجزیی مغناطیسی تلاش کردند از آن جهت تولید بهینه ی ترکیبات شیمیایی مفید استفاده کنند. از این نانوکاتالیست آزمایشگاهی می توان در صنایع دارو و صنایع تولید مواد شیمیایی استفاده نمود.

نانوکامپوزیت پلیمری نانورس، کاتالیستی هوشمند برای سنتز ترکیبات دارویی

یکشنبه / 01 اسفند 1395

محققان دانشگاه مراغه با استفاده از نانوذرات خاک رس نانوکاتالیستی سنتز کرده اند که از آن جهت تولید برخی ترکیبات دارویی استفاده می شود. این پژوهش در مقیاس آزمایشگاهی صورت گرفته است.

دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی علمی در دانشگاه مراغه فراهم شد

چهارشنبه / 17 شهریور 1395

به همت مدیریت پژوهش و فناوری و حمایت های ریاست محترم دانشگاه مراغه، دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی علمی میسر گردید.

بایگانی خبرها