بدنه خبر

صفحه نخست /نحوه جستجوی رتبه (Q1 تا Q4) ...

نحوه جستجوی رتبه (Q1 تا Q4) نشریات JCR، از پایگاه Journal Citation Reports

جمعه / 22 اردیبهشت 1396

پیرو ابلاغ دستورالعمل اجرائی بند (2) از ماده (5) شیوه نامه "آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی" و لزوم اطلاع از رتبه (Q1 تا Q4) نشریاتJCR، نحوه جستجوی مرتبه نشریات در "سامانه دسترسی مقالات" دانشگاه مراغه در فایل زیر ارائه شده است. 
 
فایل جستجوی رتبه نشریت JCR 
 
  
بایگانی خبرها