بدنه خبر

صفحه نخست /درج صحیح وابستگی سازمانی ...

درج صحیح وابستگی سازمانی (Affiliation)

پنجشنبه / 01 بهمن 1394

احتراما به منظور جلوگیری از تضییع حقوق معنوی همکاران گرامی و لحاظ امتیاز اسناد علمی منتشر شده آنان در ارتقا و تعلق گرنت و همچنین جهت ایجاد وحدت رویه در آدرس دهی مقالات منتشر شده، خواهشمند است موارد ذیل مد نظر قرار گیرد:

 

-    چاپ در مجلات خارجی

 

 Department of …, Faculty of …., University of Maragheh, P.O. Box 55136-553, Maragheh, Iran

مجددا تاکید می­گردد نام دانشگاه بصورت University of Maragheh درج گردد. در غیر اینصورت اسناد منتشر شده در رده بندی دانشگاه مراغه و ارتقای رتبه دانشگاه لحاظ نخواهد شد.

 

-   چاپ در مجلات داخل کشور

 

گروه....، دانشکده .....، دانشگاه مراغه

چنانچه در مجلات داخلی نویسنده مقاله مولف مسئول باشد، آدرس دانشگاه به صورت زیر درج گردد:

مراغه، اتوبان امیر کبیر، میدان مادر، خیابان دکتر قنادی، دانشگاه مراغه، ص. پ. 553-55136

بایگانی خبرها